Satura politika

Tīmekļa vietnē attēlotais saturs, tā ievietošanas, papildināšanas un izmainīšanas kārtība

Tīmekļa vietne “porno-filmas.com” galvenokārt satur pieaugušajiem domātu saturu – pornogrāfiska rakstura materiālus, kas paredzēti demonstrēšanai tikai Latvijas Republikā.

Šajā tīmekļa vietnē pieejamais saturs, respektējot LR Pornogrāfijas ierobežošanas likuma 4. pantu (Vispārīgie ierobežojumi) nesatur: bērnu pornogrāfiju; pornogrāfiju, kurā iesaistīti dzīvnieki; nekrofīliju; materiālus, kas attēlo, vai apraksta izvarošanu – dzimumtieksmes apmierināšanu vardarbīgā veidā;

Visu tīmekļa vietnē “porno-filmas.com” esošo saturu ievieto un kontrolē tikai un vienīgi šīs vietnes redaktori, moderatori un administratori. Vietnes apmeklētājiem un lietotājiem ir atļauts papildināt saturu, ievietojot anonīmus komentārus rakstveidā, un veikt anonīmu satura vērtēšanu. Katrs apmeklētāju, vai lietotāju iesniegtais komentārs pirms publicēšanas tiek caurskatīts, lai novērstu pretlikumīga vai nevēlama satura ievietošanu (t.sk. spamu, jeb surogātziņojumus).

Visi šajā vietnē publicētie video materiāli tiek ietverti un tiešā veidā pārraidīti (bez starpniecības) no publiski pieejamiem, un internetā brīvi pieejamiem trešo pušu avotiem. Uz tīmekļa vietnes “porno-filmas.com” serveriem tiek uzglabāts tikai un vienīgi šāds saturs: maza vai vidēja izmēra attēli; tekstuāla rakstura informācija.

Vietnē “porno-filmas.com” netiek izplatīts kaitniecisks saturs, kā piemēram datorvīrusi, reklāmprogrammatūra vai reklāmas ar ļaunprātīgu, maldinošu, krāpniecisku raksturu. Mūsu vietnes drošības stāvokli tiešsaistē ir iespējams pārbaudīt, izmantojot plaši lietotu un uzticamu trešās puses rīku:

Sucuri SiteCheck – https://sitecheck.sucuri.net/results/porno-filmas.com

 

Satura apskates ierobežojumi un citi preventīvi pasākumi attiecībā uz nepilngadīgām personām, vai personām un organizācijām, kas nevēlas, lai tīmekļa vietne būtu pieejama apskatei no sava Interneta pieslēguma adreses.

Veicot pirmreizēju tīmekļa vietnes “porno-filmas.com” apmeklējumu no jebkuras Internet pieslēguma adreses un / vai Interneta pārlūkprogrammas, vietnes apmeklētājiem, saskaņā ar LR Pornogrāfijas ierobežošanas likuma 7. pantu (Izplatīšanas ierobežojumi elektroniskajā vidē), tiek attēlots paziņojums:

UZMANĪBU! Šajā vietnē attēlotais un aprakstītais saturs var saturēt pornogrāfiska rakstura materiālus. Lūdzu apstipriniet, vai piekrītat piekļūt šajā vietnē publicētajam saturam?

[PIEKRĪTU] [NEPIEKRĪTU]

Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, ieeja aizliegta.

 

Pēc vietnes apmeklētāja piekrišanas, paziņojums, izmantojot sīkdatņu (browser cookies) tehnoloģiju, attiecīgajā Interneta pārlūkprogrammā atkārtoti netiek uzrādīts turpmākās 72 stundas. Fakts par apmeklētāja piekrišanu tiek iegrāmatots mūsu vietnes pārvaldības sistēmā, kopā ar apmeklētāja Interneta pieslēguma adresi (IP) un apmeklējuma laikā izmantotās Interneta pārlūkprogrammas sniegtajiem datiem. Vietnes apmeklējuma laikā netiek ievākta jebkāda personu identificējoša informācija.

Gadījumā, ja vietnes apmeklētājs, uzklikšķinot uz iespējas “NEPIEKRĪTU”,  ir noraidījis piekļuvi vietnes “porno-filmas.com” saturam, persona tiek pāradresēta uz Internetā plaši izmantotās meklētājsistēmas “Google” sākumlapu, un pie nākošā piekļuves mēģinājuma, apmeklētājam augstāk minētais paziņojums tiek attēlots atkārtoti.

Personām un organizācijām (uzņēmumiem, skolām un citām valsts, un pašvaldību iestādēm) ir tiesības sazināties ar mums un pieprasīt piekļuves bloķēšanu tīmekļa vietnei “porno-filmas.com”, no atsevišķām – statiskām Interneta pieslēguma adresēm. Šobrīd šādus pieprasījumus, bloķēt piekļuvi mūsu tīmekļa vietnei, ir iespējams iesūtīt, izmantojot elektronisko pastu, uz  sekojošo e-pasta adresi: [email protected]

Lai novērstu kaitnieciskus un ļaunprātīgus mēģinājumus bloķēt piekļuvi tīmekļa vietnei “porno-filmas.com”, pieprasījumus uz e-pastu apstiprināsim tikai tad, ja varēsim pārbaudīt vai izpildās šādi nosacījumi:

  • Interneta pieslēguma adreses, kuras vēlaties bloķēt, ir piešķirtas Jums vai Jūsu pārstāvētajai organizācijai -patstāvīgai lietošanai. Tas nozīmē, ka šīs Interneta pieslēguma (IP) adreses ir nemainīgas, un pēc laika nepāries lietošanā citai, ar Jums, vai Jūsu organizāciju nesaistītai personai / organizācijai.
  • Pieprasījums bloķēt IP adresi ir nosūtīts no tās pašas Interneta pieslēguma (IP) adreses, kuru nepieciešams bloķēt.